“Mühür için değil, hizmet için varım”

14.09.2015 08:54:04
“Mühür için değil, hizmet için varım”
Ak Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ile aday adaylık süreci üzerine bir söyleşi yaptık.

Adıyaman ve İlçeleri'nin geleceği içi 2007 yılından beri üyesi olduğu Ak Parti'den aday adayı olduğunu belirten Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Adıyaman’a hizmet için bu göreve talip olduğunu söyledi. Milletvekili adaylığı konusunda ki takdirin genel merkezin olduğunu belirten Turanlı, süreç nasıl son bulursa bulsun, AK Parti için çalışmaktan asla imtina etmeyecek ve geçmişten gelen sorumluluğu taşımayı ve yaşatmayı onursal bir vazife olarak gördüğünü kaydederek, “Mühür için değil, hizmet için varım” dedi.
Atatür’ün kurduğu ilk meclisten beri siyasetin içerisinde olan bir ailenin ferdi olması nedeniyle Çocukluk yıllarından beri Siyasete ilgi duyduğunu belirten Turanlı, Kahta’da 19 yıl Ziraat Odası Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, bu vesile ile halkın içerisinde olduğunu ve halkın sorunlarını bildiğini söyledi. Görev verildiği taktirde özellikle çiftçilerimizin sulu tarıma kavuşturulması için mevcut projeleri hızlandıracağını ve bu projelere yenilerini eklenmek için çalışmalar yapacağını belirten Turanlı, bununla birlikte üretilen ürünlerin pazara değerinde sunulması ile ilgili Kooperatifleşme veya birliklerin kurulması için çalışmalar yapacağını belirti.
İşte o röportajın ayrıntıları...
Yüzyıldır Kahta Siyasetine Yön Veren Bir Ailenin Ferdisiniz, Siyasete Olan İlgi Ne Zaman Başladı?
Siyasete ilgim çocuk yıllarımda başladı, Çünkü doğduğumdan beri siyasetin içindeyim diyebilirim. Daha iki yaşındayken babam Abdullah Turanlı Kahta Belediye Başkanıydı, bunun ötesinde ailemin hemen hemen tüm üyeleri Atatürk’ün kurduğu ilk meclisten beri siyasetin içindeydiler. Bu nedenle ister istemez tüm gençlik yıllarım siyasetle yoğrulmuştur. Aktif siyasi hayatım Adalet Partisi ile başladı diyebilirim. Tabi daha sonraki süreçlerde Doğru Yol Partisi’nde çalışmalarım olduktan sonra, 1998- 2001 Yılları arasında Fazilet Parti’sinin Kahta ilçe teşkilatının kurucusu ve Kahta İlçe Başkan Yardımcılığında görevler aldım. AK Parti’nin kuruluşuyla birlikte bu partide siyasi çalışmalarıma devam ettim ve 2007 genel seçimlerinde Adıyaman Milletvekili aday adayı oldum. Bu tarihten itibaren de AK Parti’nin üyesiyim.
1 Kasım Genel Seçimlerinde Ak Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Olmanızın Nedenleri Nelerdir?
Aslına bakarsanız bunun için birçok neden sayabiliriz. Ülkenin ve bölgenin bulunduğu sorunlar hepimizin malumudur. Bununla birlikte 19 yıldır kurucusu olduğum Ziraat Odası Başkanlığım süresince, bölge halkının ve özellikle çiftçilerimizin temel sorunlarını birebir yaşadım. Diğer sektörlerle uğraşan, gerek Adıyaman gerekse Adıyaman dışında yaşayan hemşerilerimizle, İş adamlarımızla bölgenin ve Türkiye’nin temel sorunları hakkında sürekli alışveriş halindeydik. Bu sorunların çözülmesinde daha aktif görev almak ve sorunları muhataplarına daha kolay ulaştırabilmek için aday adayı olmaya karar verdim.
Peki; Neden Ak Parti?
En büyük nedenlerden bir tanesi bu Partinin kuruluşundan beri partinin içindeyim. Bunun yanında adımdan da anlaşılacağı gibi ben muhafazakâr bir ailenin çocuğuyum ve şimdiye kadar da hep bu çizgide siyaset yaptım. AK Parti kuruluşundan bu yana yaptığı yeniliklerle, demokratlaşma çabalarıyla, ekonomik programıyla, çağdaşlaşma çalışmalarıyla ve daha bir çok alandaki ilkleriyle bilinen bir partidir. Bu nedenledir ki tarihteki yerini şimdiden almıştır. Partili olan veya diğer parti mensuplarının bile hayal edemeyecekleri işler yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Yukarıda saydığım nedenler yanında partinin gelecekte de daha iyi işler yapacağına inandığım için tercihimi kendi partimden kullandım.
Adıyaman Ekonomisi İstenilen Başarıyı Göstermiyor, Bununla İlgili Tespitleriniz Varmı? Varsa Nelerdir?
Tabi bunun birçok nedeni var Ancak; en önemli sorunlardan bir tanesi Ulaşımın istenilen seviyelerde olmayışıydı. Sürekli Adıyaman’ın çıkmaz bir sokak olduğu söylenip dururdu. Özellikle Atatürk Barajı’nın inşasıyla birlikte bu sorun kendini tam göstermiştir. Bu sorunun halledilmesi ve Nisibi Köprüsü’nün tamamlanması bizim partimize nasip olmuştur. Fakat köprünün açılmasıyla ulaşım sorununun tamamıyla çözüldüğünü söyleyemeyiz. Demiryolu eksikliği, Uçak sefer sayısının azlığı gibi sorunlar peyder pey çözülecek sorunlardır. Ekonominin diğer bir ayağı da sanayileşmedir. Organize sanayi bölgelerinin geç açılması, teşviklerdeki sorunlar gibi nedenler yatırımcılarımızın başka illere kaymasına neden olmuştur. Bununla birlikte tarıma dayalı sanayiye çok önem verilmemesi, üretilen tarımsal ürünlerin başka şehirlerde işlenmesine neden olmuştur. Ama gördüğüm kadarıyla son yıllarda gerek sanayi gerekse turizm gibi sektörlerdeki kıpırdanmalarla birlikte ekonominin daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Ancak bu iyileşmenin yeterli olmadığı kanısındayım. Bu nedenlerle Tarım, Turizm, Üniversite, Sanayi işbirliğinin daha da işlev hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Peki; Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Düşüncelerinizi Öğrenebilir Miyim?
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz sorunlar, hepimizin sorunlarıdır. Bu sorunları birebir yaşayan vatandaşlar olarak, çözümünde kendi içimizden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Burada sivil toplum kuruluşları, siyasiler, kamu çalışanlarının üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmesi gerekmektedir. İç çekişmelerle, kısır döngülerle, hasetlerle bu sorunların çözülmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle kurum ve kuruluşlar arasında bir koordinasyon sağlanmalı, parti veya şahıs gözetmeksizin herkesin el ele vererek ortak akılla projeler üretmesi ve yapıcı eleştiriler yapması gerekmektedir.
19 Yıl Ziraat Odası Başkanlığı Yapmış Biri Olarak Çiftçilerimizin Sorunları Nelerdir? Seçilirseniz Bu Sorunlara Nasıl Çözümler Getireceksiniz?
Girdilerdeki yüksek maliyet en çok şikayet konusu olsa da, özelde en büyük sıkıntımız sulama olarak göze çarpmaktadır. Çünkü cazibe (enerjisiz sulama) sulamayla birlikte, ürün desenimiz artacak, meyve ve sebzecilik ön plana çıkacak, ürün çeşitliliğimiz artacaktır. Bununla birlikte üretilen ürünlerin pazara “değerinde “ sunulması ile ilgili bazı sıkıntılar mevcuttur. Kooperatifleşme veya birliklerin kurulması ve bu kurumların aktif işlemesi gerekmektedir. Böylece çiftçimiz hem bu kurumlardan destek alabilecek hem de ürünlerini değerinde, aracı olmadan pazarlayabilecektir. Ülkemizde Fiskobirlik, Gülbirlik, Çukobirlik, Marmarabirlik gibi çok iyi örnekler bulunmaktadır. Bu birlikler bir yandan çiftçiye destek çıkmakta diğer yandan üretilen ürünleri tek bir fiyattan değerinde almaktadır. Adıyaman’da da tut, üzüm, nar, badem, nohut, mercimek gibi önemli ürünler için böyle birliklerin kurulması gerekmektedir. Ama son yıllarda bahçe bitkilerine eğilimin olduğunu görüyorum. Bu nedenle aday adaylığımın sonucu ne olursa olsun, bahçe tesisi kuran veya kuracak olan çiftçilerimize 5 yıllık bir desteklemenin yapılabilmesi için bakanlığımıza teklifte bulunacağımı belirtmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi meyve bahçelerinden ekonomik anlamda getiri olabilmesi için en az 4- 5 yıl gibi bir süreye ihtiyaç vardır. Bu süreçte çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek adına böyle bir destek sağlanması gerektiğini düşünüyorum. İlerleyen günlerde de çiftçilerimizin enerjisiz sulama yapabilmesi adına Koçali ve Büyükçay barajlarının en kısa sürede tamamlanması için elimden geleni yapacağımı müjdelemek isterim. Bu nedenlerle ilimiz tüm çiftçilerini daha iyi günlerin beklediğini görüyorum.
Seçilmeniz Halinde Adıyaman'a Ne Tür Hizmetler Sunacaksınız?
Tarım sektörüyle uğraşan biri olarak, öncelikle tarım ve tarım sanayine ilişkin sorunlara el atmam gerektiğini biliyorum. Çünkü diğer tüm sektörler doğrudan veya dolaylı olarak tarıma entegre olmuş durumdadır. Gelişmiş ülkelere baktığımızda en büyük sektörün tarım olduğunu ve tarımla birlikte diğer sektörlerin hızlı bir aşama kaydettiğini görüyoruz. Yaptığım yurt dışı gezilerinde diğer sektörlerin direk olarak tarımla ilişkilendirildiğini gözlemledim. Bu nedenle tarımla ilgili desteklerin arttırılması, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve bunların etkin kullanılması ile ilgili projelerimiz olacaktır. Bununla birlikte Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Turizm sektörlerindeki sorunların çözümünde ön ayak olacağım. Üniversitemizin daha hızlı gelişmesi ve tanıtımı için gerekli özeni gösterip, üniversite, sanayi, tarım, işbirliğini geliştirip, bilim insanlarımızdan azami ölçüde faydalanılması için çalışmalar yapacağım. Ben bu toprakların çocuğuyum, beni yakından tanıyanlar bilir. Irk, din, cinsiyet vb. şeylerin ayrımını yapmaksızın, insanları insan olduğu için seven bir yapıya sahibim ve bu nedenle her kesin uzattığı elini tutan birisiyim. Bu nedenle öncelikli olarak insan odaklı projelerde beni göreceksiniz. İlerleyen günlerde bu projelerimi Adıyaman halkıyla, siz değerli basın mensupları aracığıyla paylaşacağım.
Son Olarak Adıyaman Halkına Bir Mesajınız Varmı? Seçmenlerinize Neler Söylemek İstersiniz?
Başta merkez ilçe olmak üzere, Kahta, Besni, Gölbaşı, Sincik, Samsat, Gerger ve Tut olmak üzere tüm Adıyaman’ın sadece vekili değil hizmetkarı olacağımı ifade etmek istiyorum. Çünkü bu topraklardan ekmek yiyip, bu topraklar sayesinde belli bir yerlere geldim. Halen bu topraklara bir borcumun olduğunu düşünüyorum. Allahın izniyle gönül verdiğim insanlarıma bu borcumu ödemek gayreti içerisindeyim. Bu vesile ile Adıyaman halkından mutlaka sandık başına gitmelerini ve demokratik haklarını en iyi şekilde kullanmalarını ümit ediyorum. Son olarak Adıyaman halkına saygılarımı ve siz değerli basın mensuplarına bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimi sunarım.
 Bu haber toplam 2443 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ


Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Sincik Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.